Usluge

ordinacija

Minimalno interventna stomatologija 21. stoljeća podrazumijeva rano utvrđivanje i procjenjivanje čimbenika karijesa, te sprječavanje pojave karijesa uklanjanjem čimbenika ili svođenjem istih na minimalnu razinu, upotrebu bioaktivnih materijala za ispune čime se postiže obnova demineralizirane cakline i zaštita od daljnjeg oštećenja. Tradicionalnim pristupom djeluje se samo na simptome bolesti ali ne i na uzrok.

U svrhu minimalno interventne stomatologije koriste se proizvodi kao što su testovi za bakterije, plak i slinu, čime se utvrđuje procjena rizika pacijenta od karijesa, te preventivne mjere premazivanja zuba zubnom kremom na bazi  kalcij-fosfata i fluorida čime se vraća ravnoteža minerala u ustima.

U ordinaciji  dentalne medicine mr.sc. Lade Hemerich Martinčić dr.dent.med. nudimo visokokvalitetne usluge preventivne stomatologije, dječje stomatologije,estetske stomatologije,liječenje zuba, protetske stomatologije, kirurgije s  ugradnjom  implantanata, a novo u ponudi  su dermalni fileri (Dermavisc).