Cjenik

Prvi pregled i konzultacije

Čišćenje zubnog kamenca i poliranje zuba
Topikalna fluoridacija Tooth Mouse
Uklanjanje mekih naslaga i pjeskarenje zuba
Izbjeljivanje zuba pomoću udlage
Izbjeljivanje ZOOM lampom
Izbjeljivanje avitalnog zuba
Zubni nakit

Estetski ispun jednoplošni
Estetski ispun dvoplošni
Estetski ispun troplošni

Ispun mliječnih zuba

Pečačenje zuba

Medikamentozni uložak
Vitalna extripacija po zubu

Trepanacija zuba
Liječenje zuba s punjenjem kanala po kanalu
Estetska nadogradnja Postec plus
Metalna lijevana nadogradnja zuba

Metalno keramička krunica
Metalno keramička krunica na implantatu
Titan keramička krunica
Bezmetalna Zirkon keramička krunica

Ljuskice
Keramički inlay, onlay, owerlay

Totalna akrilatna proteza
Wironit proteza

Vertex mekana proteza
Ankeri (veze u protezi)
Reparatura proteze

Vađenje zuba

Komplicirano vađenje zuba
Alveotomia
Apicotomia
Ugradnja implantata

100,00

250,00
100,00
300,00
1.500,00
2.500,00
500,00
400,00

250,00
300,00
350,00

150,00

150,00

150,00
300,00

200,00
250,00
500,00
350,00

1.300,00
2.200,00
1.600,00
2.500,00

2.500,00
1.500,00

2.500,00
3.700,00

3.900,00
500,00
400,00

300,00

500,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00